سبد محصولات

راهنمای اندازه

راهنمای سایزبندی

سایزبند سینهدور کمر
XXXS · ۰۳۱¾۲۳½
XXS · ۲۳۲¼۲۴½
XS · ۴۳۴۲۶
S · ۶۳۶¼۲۸¼
M · ۸۳۸½۳۰¾
L · ۱۰۴۱۳۳½
XL · ۱۲۴۲½۳۵½
سایزبند سینهدورکمر
۱۳۱½۲۳½
۲۳۲¼۲۴½
۴۳۴۲۶
۶۳۵½۲۷½
۸۳۷۳۰
۱۰۳۸½۳۰¾
۱۲۴۰¼۳۲¾
۱۴۴۱¾۳۴½
۱۶۴۳¾۳۶½

جدول اندازه های انعطاف پذیر

آمریکااروپاانگلستانمکزیک
XXXS · ۰XXS۴EECH
XXS · ۲XS۶ECH
XS · ۴S۸CH
S · ۶M۱۰M
M· ۸L۱۲G
L · ۱۰XL۱۴EG
XL · ۱۲XXL۱۶EEG
آمریکااروپاانگلستانمکزیکایتالیاروسیه
۱۳۲۴۰۳۶۳۸
۲۳۴۶۱۳۸۴۰
۴۳۶۸۳۴۰۴۲
۶۳۸۱۰۵۴۲۴۴
۸۴۰۱۲۷۴۴۴۶
۱۰۴۲۱۴۹۴۶۴۸
۱۲۴۴۱۶۱۱۴۸۵۰
۱۴۴۶۱۸۱۳۵۰۵۲
۱۶۴۸۲۰۱۵۵۲۵۴
* اندازه گیری ها در راهنما سایز بندی براساس اندازه گیری هایی است که به طور مستقیم از بدن افراد گرفته شده اند نه لباس. اگر اندازه گیری شما بین دو اندازه باشد، توصیه می کنیم اندازه بزرگتری را انتخاب کنید.